The Omegapedia Home Guide LoginRegisterLightmode toggle Search Themes
Miscellaneous
NougatPizza, , 26 days ago

This is what is saw on the street For our dear @Hii

,,;:ldxkkkOOOOOO000000000000KKKKKKKKXXXXXXXKKKK0Okxdollc::;;,,'''',,''''''''''............
'..';ldxkkkOOOOOO00000000000KKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXKKK00OOkkxdoolcc::;;,,,''''''............
'....';coxkkOOOOO000000000KKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXKKKKKKKK00OOkkxdolc:;,,'''..........
,'.'....':ldkkOOOOO0000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00OOkxdolccc:;;,''......
;,,,,',,,'.':ldxkOOOOO00000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00OOkxolc:;,'...',;:cc::;;,'''
;;;;;,:oxd:...';cldxkOOOOO00K00000K000000000KKKKKKKK00OOkxdoc:;,'................',;::c::;
;;clc:cokOx:.......,;ccllok00OkkO00OkkOOOOOOOOOkkxdlc:;,'..............'''''''''.....,:ccc
;:loolccoxkxl:,'',;;'....,lkOkdodkOxl;::c:::;;,''..........',;;'........,:lolc::;;;,,;:ccc
,:looolcccodxxdddxxxoc;''';lddolldxo:..................,;codkOOx:'......:xKK0Oxoc:::ccllll
,;cloooolccccllooddddooolc;;clodoooc:''''''',,,,;;::::;:cok0XNNNKxlc::ldOKKKOkdolcloodxxxd
,;:lllooooolllllooddxxxxdl:;:oxkkkxdllcc:::::::ccloodddooodkO0KKKK0OOOOkkxdollloddxkkkkkkk
,,:clllooooooooddddxxkkxdl:;cdO0KK0kxdoolcccllloddxkOOOOkkxxdddddddoooolllooddxkkkkkOOkkkk
;,;:cllllloooooodddxxxxxol:;cdOKKK0OxddoolllooddxkkOO0000OkkxxddddooddddxxkkkkOOOkkkkkkkkk
;,,;:ccllllloooodddxxxxdoc:;cxOKK0OkxddooooooddxxkOO000000OOkkkkxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxx
;,,,::cclllloooooddddddolc:;cdO000kxdddooooodddxxkOOO00000OOkkkkxxxxxxxkkkkkkkkkkxxxxxxxdd
;,,,;::ccclllooooooddoollc:;cdO00OkxddoooooddddxxkkkOOOOOOOOkkkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdddoo
;;,,,:ccclllloooooooollcc:;:cdkOOOxxdoooooodddddxxxkkkkOOOkkkkkxxxxxxddddddddddddddddddool
;;,,,;cccllllooooooolllc::;:cdkOOkxddooooooddddddxxxxxxxkkkkkxxxxxxddddddddddddddddddoollc
;;;,,;:ccllllllllooooolcc:::cokOOkxddooooooddddddddddddxxxkkxxxxxxxdddddoooooooooooooollcc
;;;,,,:ccclllllllooooollllc:coxkkkxdoooooooddddddollodxxxxxxxxxxxxxddddooolllcccccclllllcc
;;;,,,:ccccccllllooooolllol:coxkkxxdoooooddxxxxxxdocloxxkkkkkkkkxxxxxxddddooollllccccclllc
,,,,,,;::::::cllooodddolcllccoxkkxxdoooddxkkkkkkkxdlcldkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxdddolclloool
,,,,,,,:::;;:clloodddxddolc:coxkkxxdooodxxkxxxddoollcoxkOOOOOOOOOOOOOOkkkkkxxxdlc:coxxxddo
,,,,,,,;cllc:cloodddxxxxxdlccldxxxdoooooooollllloodxxkO00000000OOOOOOOOOkkxdolc::coxxkkxdo
,,,,,,,;cddoccloodddxxxkkkxdollllllcccccclloddxkOO000000000000000000OOOkxolccclooddddxkxdo
,,,,,,,,:lolcccloddxxxxkkkkkkxdollccllodxkkOO000000000000000000000OOkxdlccclodddoooodxxxdo
,,,,,,,,;cccclcclodxxxkkkkkkOOOkkkkkkOO00000KKKKKKK000000000000Okxdolccloddxxddooooodxxdoo
,,,,,,,,;::cllllccldxxkkkkOOOOOOOO000000KKKKKKKKKKKKKKK00OOkxdolcccclodxxxxxddooooodddddol
,,,,,,,,;:::cloolc:cclodxkkOOOOO000000KKKKKKKKKK000Okkxdollccccllodxxkkkxxxxddoooooddddool
,,,,,,,,;::ccllodollc:::cllooddxxxkkkkkkkkkxxxxddolllccccllooddxxxkkkkkxxxxddddoooodddoool
,,,,,,,,;:::cccloddddoolllccccclllllllllllllllllllooodddxxxkkkkkkkkkkkxxxxxddddooooooooool
,,,,,,,,;;::ccccllodddxxxxxxddddddddddddxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxddddddooooooooll
,,,,,,,,;;;::cccclllooddxxxkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkkkOOOkkkkkkkkkxxxxxddddddddooooooolll
,,,,,,,;;;;;::ccclllloodddxxxkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkkkkkxxxxddddddddddddooooooolll
,,,,,',;;;;;;:::cclllooodddxxxxkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOkkkkkxxxxdddddddooooooooooooollll

oldest_first, newest_first, most_replies

0/3000 bytes

newest_first:


Nothing here... Be the first one to comment here!